spill

Selvbegrensning

En registrert spiller kan, ved å gi skriftlig varsel til Slotpages.com, sette sin egen innskuddsgrense per dag, uke eller måned.
En skriftlig varsel fra en registrert spiller setter en ny innskuddsgrense eller redusere en eksisterende innskuddsgrense har effekt på den er mottatt av Slotpages.com, eller så snart som mulig etter.

En registrert spiller som har satt en grense innskudd i henhold til den foregående seksjon 1 kan, ved å gi skriftlig varsel til Slotpages.com, øke eller oppheve innskuddsgrense etter minimum ventetid på Seven (7) dager fra tidspunktet for anmodningen, hvis grensen er satt til null.

Slotpages.com vil ikke akseptere et innskudd fra en registrert spiller som strider mot en grense satt for at spilleren under denne del.
Kontakt oss for selvbegrensningen.